<Nieuws

Martini Ziekenhuis sluit 2013 af met positief resultaat

18-12-2014

PERSBERICHTMartini Ziekenhuis

 

Groningen, 15 december 2014

 

Martini Ziekenhuis sluit 2013 af met positief resultaat

Het Martini Ziekenhuis publiceert vandaag het Jaardocument 2013. Hieruit blijkt dat het ziekenhuis de jaarrekening 2013 afsluit met een positief financieel resultaat en van de externe accountant een goedkeurende controleverklaring heeft gekregen. De weerstandsindicatoren (solvabiliteit en liquiditeit) zijn toegenomen en hierdoor is de financiële positie van het Martini Ziekenhuis verstevigd.

Hans Feenstra, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘We publiceren, net als alle andere ziekenhuizen nu pas in december, later dus dan normaal. Dat komt omdat we met een stofkam nogmaals alle declaraties richting de zorgverzekeraars zijn nagegaan, om te analyseren of ze correct geregistreerd waren. Uit die analyse komt naar voren dat 99,3% van het totaal aantal declaraties correct was. Dit heeft dan ook voor ons ziekenhuis nauwelijks tot geen effect op het jaarresultaat gehad.’

Financiële resultaten

Het financieel resultaat van het Martini Ziekenhuis is € 6,9 miljoen positief. Dit is een licht positief vertekend beeld, aangezien hierin ook een eenmalige meevaller van € 3 miljoen is opgenomen. Die meevaller komt voort uit verrekenbedragen door de overgang naar een nieuw declaratiesysteem. Het nettoresultaat van € 3,9 miljoen is in lijn met de verwachting voor 2013. De omzet van het Martini Ziekenhuis is gestegen van € 235,9 miljoen in 2012 naar € 244,5 miljoen in 2013. Dit is voor het overgrote deel veroorzaakt door het opnemen van Kraamzorg Het Groene Kruis B.V. in de jaarrekening. Kraamzorg Het Groene Kruis B.V. is onder de vleugels van het Martini daarmee een bedrijf met een gezond rendement geworden.

De solvabiliteit van het Martini Ziekenhuis steeg naar 17,4%. Feenstra: ‘Het is een verplichting dat percentage op termijn naar 25% te brengen. Dit resultaat is een volgende stap om dat te kunnen realiseren. Met als doel om ook in de toekomst eventuele financiële stormen te kunnen weerstaan.’

Belangrijk voor mensgerichte zorg

‘Financiële stabiliteit is een randvoorwaarde voor het verlenen van topklinische zorg zoals het Martini dagelijks voor duizenden mensen doet’, vervolgt Feenstra. ‘Want uiteindelijk gaat het natuurlijk daarom: mensgerichte zorg en daar ligt dan ook onze focus.’

Wat onze klanten zeggen

  • Morres Noud

    “Bevalling in het ziekenhuis gehad. We mochten op dezelfde dag 's avonds naar huis. Op het moment van naar...”

  • Danee

    “Op 25 september is ons derde kindje, Danee, geboren. Ze proberen rekening met je wensen te houden, wat zeer...”

  • Julan

    “Wij hebben nu voor de 3e keer kraamzorg van het groene kruis gehad & voor de 3e keer dezelfde...”

Ontdek onze cursussen