<Nieuws

Voortgang van de uitbreiding van de hielprik

25-03-2019

Op 14 maart heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de uitbreiding van de hielprik. In 2015 besloot de minister om de neonatale hielprikscreening gefaseerd uit te breiden met veertien extra ziektes. De eerste twee (alfa- en bèta-thalassemie) zijn op 1 januari 2017 toegevoegd. Wat is de huidige stand van zaken?

Toevoeging drie stofwisselingsziektes per 1 oktober 2019
Eind 2018 is het validatieonderzoek naar de tests voor drie metabole ziektes afgerond. Dit zijn propion acidemie (PA), methylmalon acidemie (MMA) en carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1 (CPT1). Het RIVM en de programmacommissie neonatale hielprikscreening hebben het ministerie van VWS daarom positief geadviseerd om deze metabole ziektes per 1 oktober 2019 aan de screening toe te voegen (ook in Caribisch Nederland). De staatssecretaris heeft dit advies overgenomen. Met de invoering van deze eerste tranche ziektes loopt de uitbreiding van de hielprik op schema.

Pilot screening op ALD 1 oktober 2019 van start
Op 1 oktober 2019 start in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Utrecht een pilotonderzoek naar screening op de behandelbare vorm van ALD, X-linked adrenoleukodystrofie. ALD is een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte. De behandelbare vorm komt alleen voor bij jongens. Dit is de SCAN-studie: Screening ALD in the Netherlands.

Hielprik

Pilot screening op SCID verlengd t/m 30 september 2020
De regionale pilotscreening op SCID, Severe Combined Immune Deficiency, verloopt voorspoedig. Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de pilotscreening in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland te verlengen tot en met 30 september 2020. Alle bij de pilotscreening betrokken partijen zijn hierover geïnformeerd door RIVM-DVP en de SONNET Onderzoeksgroep.

Adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over screening op SMA
In het Gezondheidsraadsraadadvies van 2015, over de huidige uitbreiding, kwam de ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) niet in aanmerking voor opname in de hielprik. Dit omdat er toen nog geen bruikbare screeningstest voor SMA beschikbaar was. Ook was er nog onvoldoende informatie over de behandelingsmogelijkheden. Inmiddels is aan beide voorwaarden voor opname in de hielprikscreening voldaan. De staatssecretaris heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de wenselijkheid hiervan.

Adviesaanvraag screening op niet-behandelbare aandoeningen
Ten slotte heeft de staatssecretaris de Gezondheidsraad om advies gevraagd over onder welke condities screening op niet-behandelbare aandoeningen kan worden aangeboden. Deze adviesaanvraag was al aangekondigd in zijn Kamerbrief van 21 december 2017.

Wat onze klanten zeggen

  • Saar

    “ Via deze weg willen wij opnieuw onze lieve kraamverzorgster Janneke bedanken. In 2020 heeft Janneke ons ondersteund bij...”

  • Lynn

    “Op 4 januari is onze dochter Lynn thuis geboren. Janet, de kraamverzorgster, was erbij. Ze was een hele fijne...”

  • Jade

    “Via deze weg willen wij onze kraamverzorgster Anita bedanken! Onze dochter Jade is op 3 januari in de ochtend...”

Ontdek onze cursussen