<Over ons

Raad van Commissarissen (RvC)

Kraamzorg Het Groene Kruis is een BV van het Martini Ziekenhuis (MZH) in Groningen. De Raad van Commissarissen (RvC) draagt bij aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van de zorgorganisaties die onder het MZH vallen. Ook wil de RvC voldoen aan de reële maatschappelijke verwachtingen die aan de BV’s worden gesteld, namelijk:

 • Het borgen van de kwalitatieve, veilige, toegankelijke en betaalbare goede zorg voor cliënten in de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel;
 • Een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Hiermee levert de RvC een bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel.

De RvC doet dit door middel van een constructief-kritische dialoog met de bestuurder over doelen, besturing, risico’s en resultaten. Binnen deze taak heeft de RvC een toezichthoudende, adviserende, maatschappelijke en werkgeversrol.

De RvC vervult haar rol vanuit een onafhankelijke positie en een eigen visie op toezicht. Bij het vervullen van haar toezichthoudende taak maakt de RvC niet alleen verbinding met het bestuur, maar spreekt jaarlijks ook met de (vertegenwoordiging van de) medewerkers en cliënten (OR/cliëntenraad). Hierdoor raakt de Raad betrokken bij de kern van de organisatie.

De raad van bestuur bestaat uit:

van boven naar onderen: Gerard Stienstra, Ingrid Heidema en Tinette de Boer

Wat onze klanten zeggen

 • Linde

  “Op de geboortedag van Linde kregen we te horen dat Alida onze kraamverzorgster zou...”

  - Trotse ouders van Linde

 • Noa

  “Afgelopen week Anita als kraamzorg bij ons thuis gehad. Ik kan haar aan iedereen...”

  - Trotse ouders van Noa

 • Selyn

  “Selyn is geboren op 7 mei na een pittige zwangerschap waar zorgen rondom haar...”

  - Trotse ouders van Selyn